A doua etapă a vaccinării împotriva COVID- 19: identificarea lucrătorilor din domenii cheie și autorizarea simplificată a centrelor de vaccinare

În România în momentul de față se derulează campania de vaccinare împotriva COVID- 19 în rândul cadrelor medicale. Peste 76.400 de persoane au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer BioNTech, începând cu data de 27 decembrie 2020, când a avut loc prima administrare la o asistentă medicală. Iar în vederea pregătirii celei de-a doua etape a Strategiei de vaccinare împotriva COVID- 19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 au început pe de o parte demersuri pentru a-i identifica pe lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie, iar pe de alta Ministerul Sănătății lucrează la simplificarea modalității de înființare și de autorizare a centrelor de vaccinare împotriva COVID -19.

A doua etapă a vaccinării împotriva COVID- 19: identificarea lucrătorilor din domenii cheie și autorizarea simplificată a centrelor de vaccinare

Centrul Municipiului București pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției, Nucleul Municipiului București de Coordonare a Vaccinării, realizează demersuri în vederea identificării lucrătorilor care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale, așa cum sunt acestea prevăzute în H.G. nr. 1031/2020. Astfel: personalul-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere și instituții subordonate acestora; personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și al autorității judecătorești; personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume; uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; comunicații, și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul și televiziunea naționale; personalul din învățământ și creșe; personalul poștal și din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi reportaje în unități medicale; personalul din domeniul salubrității și deșeurilor are  posibilitatea completării machetei anexate prezentului comunicat de presă, cu numărul de persoane care doresc vaccinarea.

Centrele de vaccinare împotriva COVID-19, înfiinţate prin decizia DSP

Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sănătății, a anunțat că intenționează să simplifice modalitatea de înființare și procedura de autorizare a centrelor de vaccinare împotriva COVID -19. Ministerul Sănătății lucrează la modificarea Ordinului comun al MS, MAI, MApN, MLPDA pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19.

„Vrem ca în cel mai scurt timp să simplificăm autorizarea și modul de organizare a centrelor de vaccinare anti-Covid 19. Noile modificări vor prevedea ca centrele de vaccinare împotriva COVID-19 să fie înfiinţate prin decizie a directorului executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”, a transmis ministrul Sănătății reprezentanților DSP.

Direcțiile de sănătate publică județene sau a Municipiului București vor aviza temporar funcționarea centrelor de vaccinare pe baza unei declarații pe proprie răspundere a conducerii unității privind respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme. Pentru schimbarea destinației spațiului în care vor funcționa centrele de vaccinare vor fi necesare: acordul deținătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.

Ministerul Sănătății a mai solicitat direcțiilor de sănătate publică să dispună ca, în perioada următoare să fie efectuate verificări/evaluări în centrele de vaccinare astfel încât aceastea să funcționeze în parametrii legali. Se vor verifica respectarea regulilor generale de funcționare, respectarea circuitelor, dotarea spațiilor și kit-urile de vaccinare.