Vor fi înființate 200 centre comunitare integrate până în anul 2025

Asistența medicală comunitară va căpăta importanță în România, având în vedere prevederile din Manualul centrelor comunitare integrate, care reprezintă jalonul M366 din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- componenta Sănătate.

Vor fi înființate 200 centre comunitare integrate până în anul 2025

La nivel național își desfășoară activitatea 1822 asistenți medicali comunitari și 463 mediatori sanitari care furnizează servicii de asistență medicală comunitară pentru populația aparținînd grupurilor vulnerabile, în special urmărirea gravidei și a copilului cu vârsta de 0-1 an, sau derularea campaniilor de vaccinare. Ordinul ministrului Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila stabilește metodologia de înființare și avizare, precum și criteriile de prioritizare a centrelor comunitare integrate, indiferent de modul de finanțare al acestora.

Manualul centrelor comunitare, care a fost publicat în Monitorul Oficial la finele anului trecut, prevede înființarea a 200 centre comunitare integrate până în anul 2025 care vor asigura servicii medicale împreună cu servicii sociale și educaționale, în special pentru grupurile identificate aparținând populației vulnerabile preponderent din mediul rural.

Centrele comunitare integrate vor beneficia de investiții bazate pe orientările metodologice prioritare elaborate de Ministerul Sănătății în consultare cu reprezentanții autorităților publice locale.

În momentul de față 1612 asistenți medicali comunitari sunt plătiți de la bugetul de stat, 97 plătiți de la bugetul local și 112 din proiectul POCU 122607. Din cei 463 mediatori sanitari, 447 sunt plătiți de la bugetul de stat, 8 de la bugetul local și 10 din proiectul POCU 122607.

Potrivit Manualului centrelor comunitare există mai multe probleme identificate de-a lungul timpului în derularea activității personalului din asistența medicală comunitară precum: lipsa spațiului unde acesta poate realiza raportarea activității; lipsa spațiului necesar pentru consilierea beneficiarilor, în condiții care să asigure confidențialitatea discuțiilor; lipsa spațiului unde personalul poate să mobilizeze beneficiarii la diferite acțiuni medicale; lipsa spațiului unde beneficiarii pot discuta doar cu asistentul social; lipsa spațiului unde personalul să poată colabora cu medicul de familie pentru acordarea serviciilor pentru beneficiarii neasigurați.

,,La nivel național, în special în mediul rural, activitatea de asistență socială se realizează prin personal cu atribuții de asistență socială. În mediul rural, unitățile administrativ teritoriale au o acoperire cu asistenți sociali sub un 10% din necesar, majoritatea asistenților sociali se regăsesc în urban în instituții de profil”, arată documentul întocmit de Ministerul Sănătății.

Acoperirea cu asistență medicală comunitară la nivel național este in procent de 57% din totalul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Localitățile din mediul rural sunt slab aspectate cu acoperire cu asistență medicală comunitară iar  în unele localități nu există nici  un cadru medical care să răspundă nevoilor populației.

Condițiile de înființare ale centrelor comunitare integrate

Prioritizarea unităților administrative va ține cont de numărul de persoane vulnerabile per comunitate (minimum 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic), disponibilitatea la asociere cu alte localități vulnerabile și existența la nivelul comunității a unui asistent medical comunitar și a unui asistent social sau tehnician de asistență socială.

Cu alte cuvinte vor conta: gradul de vulnerabilitate conform Atlasului zonelor vulnerabile; distanța față de unități sanitare, localități izolate și unde atragerea personalului medical se face cu dificultate; lipsa medicului de familie sau a unui număr suficient pentru ca acesta sa-și poată organiza lista de capitație. Se va ține cont și de numărul crescut de indicatori ai starii de sănătate cu risc negativ (minore gravide, nașteri la domiciliu, copii nevaccinati, cu rahitism, cu diferite afecțiuni medicale, care necesită o monitorizare permanentă din partea specialiștilor); de nivelul crescut al indicatorilor de risc social și risc educațional.

Este necesar ca Ministerul Sănătății să consolideze programul de instruire pentru personalul din rețeaua de asistență medicală comunitară și să sprijine dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate în întreaga țară.