Asistenții medicali din centrele de vaccinare împotriva COVID 19, plătiți cu 45 lei/oră

Guvernul României a aprobat pe 15 ianuarie 2021, Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, stabilind astfel tarifele pe oră pentru activitatea prestată de cadrele medicale în centrele de vaccinare.

Asistenții medicali din centrele de vaccinare împotriva COVID 19, plătiți cu 45 lei/oră

Actul normativ stabilește mai multe măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 care desfășoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID 19 în România.

„Campania de vaccinare este de departe cea mai mare provocare a României pentru următoarele luni. Trebuie să ne asigurăm că toți cei care participă vor fi motivați și remunerați, corect și transparent, pentru serviciile pe care le prestează. Nu vorbim despre un bonus, vorbim despre plată pentru muncă și responsabilitate suplimentară. Ne bazăm pe medicii de familie să îi informeze, să îi programeze și să îi monitorizeze pe pacienți, mai ales pe cei care întâmpină dificultăți în acest proces. Cea mai bună informație despre vaccin o iei de la medicul tău”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

 În centrele de vaccinare împotiva COVID 19, procesul de imunizare se realizează  de către personal medico-sanitar care îşi exercită profesia cu respectarea legislației în vigoare, dar și cu derogare, în condițiile stabilite prin Strategia națională de vaccinare împotriva COVID 19.

Fiecare centru de vaccinare are un medic coordonator, iar personalul medico-sanitar și registratorii medicali delegați sau detașați beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se finanțează din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale și  din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, și a celor de capital, necesare a se efectua în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale, în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali , cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

  1. a) 90 lei/oră pentru medici;
  2. b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali;
  3. c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.

 Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

  1. a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
  2. b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
  3. c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare : 60 lei/serviciu;

 Toate sumele de mai sus sunt sume brute. Pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, din bugetul Ministerului Sănătății se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:

  • cheltuielile prevăzute în Programul național de vaccinare, pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID 19;
  • cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar și registratorilor medicali, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum cheltuieli privind plata medicilor de familie pentru prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.

În România sunt active 309 centre cu 413 puncte de vaccinare. Se preconizează ca până la sfârșitul acestei luni 84,6% din personalul medical să fie vaccinat. Despre prima și a doua etapă a campaniei de vaccinare, puteți citi mai multe aici.

 Sursa foto:gov.ro