UE: 90% din populația care se califică pentru screeningul cancerului de sân, de col uterin și colorectal să poată beneficia de screening până în 2025

Comisia Europeană a prezentat noua abordare a UE în ceea ce privește depistarea cancerului. Punând accentul pe depistarea cancerelor într-un stadiu incipient, obiectivul recomandării propuse este de a crește numărul de screeninguri efectuate, de a viza mai multe grupuri-țintă și mai multe tipuri de cancer.

UE: 90% din populația care se califică pentru screeningul cancerului de sân, de col uterin și colorectal să poată beneficia de screening până în 2025

În 2020, aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniune au fost diagnosticate cu cancer. Conform estimărilor, unul din doi cetățeni ai UE va dezvolta cancer pe parcursul vieții, cu consecințe de lungă durată asupra calității vieții lor, și numai jumătate dintre toți pacienții bolnavi de cancer vor supraviețui.

Această nouă abordare a UE, bazată pe cele mai recente evoluții și dovezi științifice disponibile, va sprijini statele membre să asigure faptul că 90 % din populația UE care se califică pentru screening vizând depistarea cancerului de sân, de col uterin și colorectal va beneficia efectiv de un astfel de screening până în 2025. Noua recomandare extinde și screeningul organizat pentru depistarea cancerului la nivel populațional în sensul de a include cancerul pulmonar, de prostată și, în anumite circumstanțe, cancerul gastric.

 „Cancerul este o prioritate majoră în ceea ce privește sănătatea noastră! În ultimii doi ani, COVID a avut un impact negativ asupra prevenirii, depistării și diagnosticării cancerului. Cu cât se depistează mai devreme cancerul, cu atât este mai avantajos, pentru a avea la dispoziție mai multe opțiuni de tratament și pentru a salva de vieți omenești. Iar în acest sens, trebuie să amplificăm screeningul pentru depistarea cancerului în întreaga UE. Astăzi, ne arătăm din nou angajamentul de a lupta împotriva cancerului în mod decisiv și colectiv”, a declarat Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european.

Recomandarea propusă introduce o nouă abordare la nivelul UE privind cele mai bune practici de îmbunătățire a screeningului pentru depistarea cancerului, înlocuindu-o pe cea actuală, care este în vigoare de 20 ani și care trebuie actualizată urgent.

 „În 2020, aproximativ 2,7 milioane de persoane care trăiesc în UE au fost diagnosticate cu cancer și peste 1,3 milioane de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli. Știm că diagnosticarea timpurie salvează vieți și îmbunătățește calitatea vieții. Astăzi, în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului, stabilim un nou cadru al screeningului pentru depistarea cancerului în UE.  Cu noile noastre recomandări, programul UE de screening pentru depistarea cancerului va cuprinde tipurile de cancer care, împreună, reprezintă aproape 55 % din toate cazurile noi diagnosticate în UE în fiecare an. Noile noastre recomandări, bazate pe dovezi științifice și pe excelența dezvoltată în cercetarea în domeniul cancerului în ultimii 20 ani, ne vor consolida acțiunile în întreaga UE pentru a acționa timpuriu și pentru a elimina lacunele create de impactul COVID-19 asupra diagnosticării și îngrijirii cancerului. Împreună, putem realiza cu toții o schimbare semnificativă în evoluția cancerului”, a spus  Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat 

Propunerea este o inițiativă emblematică a Planului european de luptă împotriva cancerului și reflectă cele mai recente evoluții și dovezi științifice disponibile. Sprijinul financiar pentru punerea în aplicare a noilor recomandări se traduce în 38,5 milioane euro angajate în cadrul programului EU4Health și 60 de milioane euro  în cadrul programului Orizont Europa.

Comisia va propune finanțare suplimentară vizând screeningul pentru depistarea cancerului din cadrul programului EU4Health pentru 2023. În plus, se poate acorda sprijin suplimentar din cadrul fondurilor europene regionale, de coeziune și sociale.

Care sunt noutățile?

Recomandarea vizează amplificarea screeningului pentru depistarea cancerului de sân, colorectal și de col uterin pentru a atinge obiectivul stabilit în Planul european de luptă împotriva cancerului de a oferi, până în 2025, astfel de screeninguri la 90 % dintre cei care se califică. În plus, screeningul țintit ar trebui extins la alte tipuri de cancer, în special la cancerul de prostată, pulmonar și gastric.

Pentru a facilita screeninguri mai bine țintite și mai puțin invazive, recomandarea:

  • extinde grupul-țintă în cazul screeningului pentru depistarea cancerului de sân astfel încât să includă femeile cu vârsta cuprinsă între 45 și 74 de ani (în comparație cu categoria de vârstă actuală, 50 – 69 de ani);
  • îndeamnă ca testarea vizând depistarea virusului papilomului uman (HPV) să vizeze femeile cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani, o dată la 5 ani sau mai mult, pentru a depista virusul care crește riscul de cancer de col uterin, ținând seama de situația vaccinării împotriva HPV;
  • îndeamnă ca triajul vizând depistarea cancerului colorectal la persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani să fie efectuat prin testare imunochimică a materiilor fecale pentru a determina necesitatea potențială de a efectua examinări de control prin endoscopie/colonoscopie.
  • Pe baza celor mai recente dovezi și metode, recomandarea extinde screeningul organizat la alte trei tipuri de cancer:
  • Testarea vizând depistarea cancerului pulmonar la actualii mari fumători și la foștii fumători cu vârste cuprinse între 50 și 75 de ani.
  • Testarea vizând depistarea cancerului de prostată la bărbați cu vârste de până la 70 de ani pe baza testării vizând antigenul specific al prostatei și a scanării imagistice prin rezonanță magnetică (IRM) ca examinare de control.
  • Screeningul pentru depistarea Helicobacter pylori și supravegherea leziunilor gastrice precanceroase în locurile cu incidență mare a cancerului gastric și cu rate mari ale mortalității.

Recomandarea acordă o atenție deosebită accesului egal la screening, nevoilor anumitor grupuri socioeconomice, ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor care locuiesc în zone rurale sau îndepărtat, pentru ca screeningul pentru depistarea cancerului să devină o realitate în întreaga UE. De asemenea, este important ca procedurile de diagnostic, tratamentele, sprijinul psihologic și îngrijirea postexternare să fie adecvate și realizate la momentul oportun. Recomandarea introduce, în plus, o monitorizare sistematică periodică a programelor de screening, inclusiv a disparităților, prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cancer și al Registrului privind inegalitățile în domeniul cancerului.

Pentru a sprijini punerea în aplicare, vor fi elaborate orientări ale UE privind screeningul vizând depistarea și tratamentul cancerului, cu sprijin financiar din cadrul EU4Health în ceea ce privește cancerul pulmonar, de prostată și gastric. Orientările existente ale UE privind cancerul de sân, colorectal și de col uterin vor fi actualizate periodic.

Odată adoptată de Consiliu, recomandarea va înlocui actuala Recomandare din 2003 privind screeningul pentru depistarea cancerului.

Recomandarea din 2003 a Consiliului stabilește recomandări privind screeningul pentru depistarea cancerului, încurajând statele membre să pună în aplicare programe de screening la nivel populațional, a cărui calitate să fie asigurată. Ea s-a dovedit a avea succes în îmbunătățirea screeningului pentru depistarea cancerului și în asigurarea faptului că persoanele cele mai afectate au acces ușor la screening organizat.

În februarie 2021, Comisia a prezentat Planul european de luptă împotriva cancerului, o prioritate principală în domeniul sănătății a Comisiei von der Leyen și un pilon esențial al unei puternice Uniuni europene a sănătății. Îmbunătățirea depistării timpurii este unul dintre cele patru domenii esențiale ale planului, prin care s-a anunțat o revizuire a Recomandării din 2003 a Consiliului privind screeningul pentru depistarea cancerului, ca parte a acțiunii emblematice de a prezenta un nou Program de screening pentru depistarea cancerului, sprijinit de UE.