Solidaritatea Sanitară iese în stradă. Participarea la acest protest ar putea fi doar începutul

Federația „Solidaritatea Sanitară” a anunțat că mâine protestează în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față Guvern, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății vizavi de situația lucrătorilor din sănătate. Sindicaliștii avertizează că dacă guvernanții se arată în continuare indiferenți față de soarta profesioniștilor din sănătate, participarea la acest protest ar putea fi doar începutul.

 Solidaritatea Sanitară iese în stradă. Participarea la acest protest ar putea fi doar începutul

Pe data de 20.X.2022, Federația „Solidaritatea Sanitară” iese în stradă pentru a-și promova revendicărilespecifice profesioniștilor din sănătate. Primul punct pe agenda sindicaliștilor îl reprezintă obținerea tuturor drepturilor salariale prevăzute de legea salarizării anul 2022.

,,Scăderea continuă a salariilor reale din sănătate a înghițit deja creșterile salariale anterioare, reducând continuu puterea de cumpărare și aruncând o bună parte din lucrătorii din sistemul public de sănătate în situația de sărăcie salarială (vizibilă în special în cazul majorității personalului auxiliar sanitar și a celui nemedical). Eroii de ieri au fost uitați, recunoașterea socială a sacrificiilor făcute și a riscurilor asumate fiind rapid înlocuită de indiferență. Profesioniștii care au crezut anterior că recunoașterea muncii depuse și a importanței sociale a activității lor profesionale se îndrepta către calea cea bună, încep acum să părăsească unitățile publice de sănătate, mulți dintre ei alegând soluția migrației. Inflația accelerată generează lipsuri ce afectează calitatea serviciilor medicale și calitatea vieții profesionale”, se arată în comunicatul de presă emis de Federație.

 „Solidaritatea Sanitară” militează pentru acordarea creșterii integrale a salariilor de bază prevăzute de legea salarizării pentru toți lucrătorii din sănătate, inclusiv pentru personalul nemedical și personalul auxiliar sanitar, raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază în plată, plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază și calcularea salariilor de bază prin raportarea coeficienților de ierarhizare din legea salarizării la salariul de minim brut în plată.

,,Cuplate cu actualizarea continuă, (conform ratei inflației), a salariului minim, aceste măsuri ar putea echilibra veniturile salariale reale ale profesioniștilor din sănătate. Implementarea unor măsuri reale de sprijin a lucrătorilor din sănătate, centrate pe actualizarea valorii indemnizației de hrană la prețurile actuale ale alimentelor, modificarea și aplicarea legii privind recunoașterea îndeplinirii accelerate a stagiului de cotizare/pensionarea anticipată pentru toți lucrătorii care își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebit de periculoase, respectarea prevederilor privind limitele timpului de lucru, negocierea și semnarea unui nou CCM la nivel de sector, cu includerea tuturor drepturilor și solicitărilor legitime”, susține Federația.

 Comitetul director al „Solidarității Sanitare” pledează pentru elaborarea părții privitoare la Sănătate din noua lege a salarizării împreună cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector.

,,Având în vedere faptul că în curând expiră Contractul colectiv de muncă la nivel de sector sanitar, fapt care generează dispariția unor serii întregi de drepturi negociate și dă posibilitatea de a deschide un conflict colectiv de muncă, programul protestelor ia în considerare toate formele de acțiune, inclusiv greva generală”, mai avertizează sindicaliștii care-i îndeamnă pe angajații din Sănătate să iasă în stradă, dacă îi interesează unul dintre drepturile solicitate de Federația „Solidaritatea Sanitară”.

 Potrivit lui Gabriel Predica, vicepreședintele Federației, creșterile salariale din perioada 2016-2018 au determinat retenția profesioniștilor din sănătate, generând reziliența sistemului public de sănătate, este evident că aceasta este direcția corectă de acțiune. ,,Resursa umană din sănătate are caracter strategic, finanțarea ei adecvată având caracterul unei investiții, nu al unei cheltuieli”.

Protestul va avea loc în București în Piața Victoriei începând cu ora 11.30 și vor fi prezenti atât membri ai Confederației Naționale Sindicale "Cartel ALFA" și ai ”Solidarității Sanitare”.

 Foto: https://www.facebook.com/solidaritatea.sanitara