Programe naționale, medicamente și servicii medicale noi, introduse de la 1 aprilie 2022

Executivul a aprobat două acte normative care introduc noi molecule pe lista de medicamente compensate și gratuite, precum și programe noi de sănătate de care pot beneficia românii de la 1 aprilie 2022. De asemenea, sunt noi reglementări privind pachetele de servicii și Contractul-cadru ce vor intra în vigoare tot de luna viitoare și care vizează mai multe servicii medicale pe care le pot acorda persoanelor asigurate.

Programe naționale, medicamente și servicii medicale noi, introduse de la 1 aprilie 2022

Pentru a doua oară în acest an, Ministerul Sănătății actualizează lista de medicamente compensate și gratuite, introducând 34 noi molecule.

Actualizarea listei de medicamente gratuite și compensate prevede introducerea a 34 molecule noi destinate pacienților cu afecțiuni neurologice și Parkinson, ciroză biliară, boli endocrine și metabolice, boli cronice ale rinichiului, boli degenerative ale ochiului (glaucom). De asemenea, sunt medicamente destinate pacienților cu afecțiuni oncologice,  molecule noi pentru pacienții cu diabet zaharat, molecule pentru tratarea bolilor rare -hemofilie/talasemie, pentru hipertensiune pulmonară, amiotrofie spinală, amiloidoză și  angioedem ereditar.

A fost aprobată  și decontarea triplei terapii pentru tratarea pacienților cu fibroză chistică. ,,Continuăm creșterea accesului pacienţilor la tratamente de ultimă generație. Este a doua actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite din acest an pentru pacienții cu boli cronice grave“ a declarat prof.dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Nu doar noua listă de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 aprilie 2022, ci și noile reglementări privind pachetele de servicii și Contractul-cadru.

Medicii de familie vor putea acorda noi servicii de diagnostic și tratament, atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării.  De exemplu, vor putea efectua și la domiciliu sau în afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, în urma consultației pe care acesta o acordă pacienților din lista proprie.

Medicii de medicină fizică și reabilitare din ambulatoriu vor putea acorda și ei consultații și servicii de specialitate care să fie decontate în baza Contractului Cadru cu CNAS.

A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate. Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în funcție de necesitățile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

A mai fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică, în situația în care necesarul de servicii medicale presupune prelungirea programului de lucru.

De asemenea, pentru îmbunătățirea gestionării eficiente a FNUASS au fost reglementate valorile garantate ale punctelor per capita și pe serviciu medical în asistența medicală primară și a valorii garantate a punctului pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice.

Pentru un acces cât mai bun al asiguraților la serviciile medicale prespitalicești, fondurile neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depășesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat, până la consumarea acestor sume.

„Prin actul normativ aprobat azi de Guvern vom asigura armonizarea, în mod nediscriminatoriu, a modalităților de plată pentru toate specialitățile clinice pentru care se decontează servicii realizate de medicii cu specialități clinice, deci și a medicilor de familie, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Aceste reglementări permit utilizarea în totalitate, pe parcursul unui an, a fondurilor alocate asistenței medicale primare prin legile bugetare anuale, cu destinația pentru care au fost alocate pentru serviciile efectiv realizate de către medicii de familie. De asemenea, se va asigura optimizarea accesului asiguraților la serviciile medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate și utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinație, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent urmând a fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate din ambulatoriu care depășesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare medic, până la consumarea acestor sume”, a declarat conf. dr. Adela Cojan, președintele interimar al CNAS.

Tot Executivul a aprobat și  proiectul de Hotărâre referitor la derularea programelor naţionale de sănătate, astfel Casa Națională de Asigurări de Sănătate va derula și finanța din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate 15 programe naționale de sănătate curative. Programele naţionale de sănătate atât cele coordonate de Ministerul Sănătății, cât și cele coordonate de CNAS au suferit câteva modificări.

Ministerul Sănătăţii va avea în grijă 13 programe naționale de sănătate publică, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate va 15 programe naționale de sănătate curative. Pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în anul 2022, bugetul aprobat este de 5.952.000 mii lei, iar creditele de angajament aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative de 8.592.881,00 mii lei.

La Ministerul Sănătății s-a introdus Programul naţional de screening organizat pe baze populaționale pentru boli cronice care are 4 Subprograme de screening: pentru cancerul de col uterin; pentru cancerul de sân; pentru cancerul colorectal; pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D care se desfășoară în regim pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile.

Programul naţional de management al registrelor naţionale a încetat fiind înlocuit cu proiectul “Sistem Informatic pentru registrele de sănătate- RegIntermed” finanțat din fonduri externe nerambursabile. În cadrul programelor derulate de către CNAS s-a înființat Programul naţional de PET-CT,  realizându-se o extindere a accesului la această investigaţie.