Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Asistenții organizează alegeri. Asistenții medicali invitați la vot

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează alegeri în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021 pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național. Asistenții medicali sunt invitați la vot, să-și aleagă conducerea pentru următorii ani, care să le reprezinte interesele profesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Asistenții organizează alegeri. Asistenții medicali invitați la vot

Alegerile se vor desfășura conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul electoral este disponibil pe siteul OAMGMAMR , alegerile urmând a se desfășura conform unui calendar stabilit în acest regulament.

Cine își poate depune candidatura

Dreptul de a alege aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR; b) nu au fost sancţionați disciplinar. ,,Dreptul de a fi ales aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii: a) au calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani; b) au certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual ; c) Abrogat. d) nu au fost sancţionați disciplinar; e) nu se află în situație de incompatibilitate, deținând alte funcţii de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociaţii profesionale din România”, se arată în regulament.

Consilierii naționali, aflaţi în funcţie la data alegerilor, sunt membri de drept ai viitoarelor Adunări generale județene/municipiului București. Candidații care au și calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR trebuie să facă dovada unei experiențe profesionale de minim 5 ani, cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă, în funcția de asistent medical sau de moașă.

Dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată, pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

,,Dreptul de vot se exercită în filialele judeţene/ municipiului Bucureşti din care alegătorul face parte, pentru alegerea organelor de conducere la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti şi respectiv la nivelul central al OAMGMAMR, pentru alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional. Comisia Electorală Judeţeană/ a municipiului Bucureşti şi respectiv Comisia Electorală Centrală va afișa la sediul său data, locul şi programul de desfăşurare a votării, cu 3 zile înaintea votării. Votarea are loc în prezenţa membrilor Comisiei Electorale Judeţene/ a municipiului Bucureşti sau a subcomisiilor electorale şi respectiv a Comisiei Electorale Centrale care organizează alegerile”, se arată în Regulamentul electoral.