Federația „Solidaritatea Sanitară” amplifică protestele pentru salarii

Greva japoneză a salariaților din Sănătate a fost un prim semnal dat angajații din domeniul medical legat de nemulțumirile privind plata salariilor. Biroul Executiv al Federației „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în data de 21.XII.2021, a decis amplificarea acțiunilor de protest pentru susținerea revendicărilor înaintate guvernanților, stabilind calendarul primelor acțiuni de protest.

Federația „Solidaritatea Sanitară” amplifică protestele pentru salarii

În  data de 28.XII.2021 Federația „Solidaritatea Sanitară” (FSSR) anunță un miting în Piața Victoriei, începând cu ora 10:30, la care vor participa protestatarii în numărul maxim de participanți permis de lege. Acțiunile de protest vor fi desfășurate pentru:

  • Acordare drepturilor salariale legitime:
  • Plata salariului de bază la nivelul prevăzut de legea 153/2017 pentru anul 2022 pentru toți lucrătorii din sănătate (inclusiv personalul nemedical-TESA);
  • Raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază amintit anterior pentru toate categoriile de salariați și calculul tarifului orar al gărzilor prin raportare la tariful orar al salariului de bază.
  • Renegocierea părții privitoare la sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și includerea în cadrul acestuia a tuturor strategiilor de acțiune prevăzute ca anexe la contractul colectiv de muncă la nivel de sector. Federația „Solidaritatea Sanitară” precizează public că partea privitoare la sănătate din PNRR a fost elaborată de Guvernul anterior prin încălcarea obligațiilor, asumate de Ministerul Sănătăți, de includere în toate strategiile acestuia a celor convenite în cadrul contractului colectiv de muncă și prin încălcarea obligațiilor exprese ale Comisiei U.E. de a elabora PNRR cu consultarea partenerilor sociali. Pentru o corectă înțelegere a situație prezentăm în anexa la prezentul comunicat strategiile de acțiune ce trebuie incluse în PNRR.
  • Recunoașterea schimbului de tură ca timp de muncă și recunoașterea stagiului de cotizare suplimentar efectuat de profesioniștii din sănătate.

 ,,Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită guvernanților să evalueze corect situația în care se află profesioniștii din sănătate, luând în considerare eforturile depuse de aceștia în ultimii doi ani, consecințele eforturilor și sacrificiilor asupra vieții personale și a vieții de familie, nivelul fără precedent al epuizării profesionale, disoluția continuă a echipei medicale pe care o generează diferențele de acordare a drepturile salariale, revendicările FSSR evidențiind intervențiile esențiale menite să corecteze aceste situații”, a declarat Radu Vasile Co-președintele Federației „Solidaritatea Sanitară”.

Sindicaliștii mai cer ca guvernanții să introducă în P.N.R.R.: instituirea Sistemului Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate, constituirea Agenţiei Sectoriale pentru Coordonarea Formării Profesionale Continue şi a Fondului Unic de Finanţare a Formării Profesionale Continue a Specialiştilor din Sănătate, metodologia privind constituirea procedurii auditului timpului de muncă, destinată evaluării încărcării suplimentare a personalului cu sarcini de serviciu şi a nevoii de personal.

De asemenea vor elaborarea mai multor proceduri precum cea pentru Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală, elaborarea Procedurii privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie, metodologia de Organizare a Mentoratului, Adaptării şi Practicii Profesionale, elaborarea Procedurii privind organizarea şi efectuarea gărzilor în afara programului normal de lucru, a Procedurii de stabilire a sporurilor pentru condiţii deosebit de periculoase,a Procedurii stabilirii turelor/repartizării salariaţilor pe ture, precum și a Procedurii de informare şi consultare a partenerilor sociali din sectorul sanitar.

 În opinia reprezentanților Federației toate aceste acțiuni strategice au în vedere, în egală măsură, creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate și creșterea calității serviciilor medicale.