COVID-19: Sporuri salariale pentru personalul din DSP-uri implicat în aplicarea măsurilor impuse pe perioada stării alertă

Guvernul României a aprobat o Ordonanță de urgență care prevede eliminarea inechităților salariale și ajustarea diferențelor existente pe perioada stării de alertă constituită conform legii, pentru unele categorii de personal implicate în activități de gestionare a cazurilor infectate cu noul corornavirus în vederea asigurării capabilităţii de pregătire pentru un răspuns adecvat. Prin urmare, vor fi acordate sporuri salariale pentru personalul din DSP-uri implicat în aplicarea măsurilor impuse pe perioada stării alertă, dar și pentru alte categorii de personal.

COVID-19: Sporuri salariale pentru personalul din DSP-uri implicat în aplicarea măsurilor impuse pe perioada stării alertă

Comitetul director din cadrul direcțiilor de sănătate publică va beneficia de un spor pentru condiții epidemiologice deosebite de 40% la salariul de bază, iar inspectorii sanitari care desfășoară activități în domeniul controlului în sănătatea publică de un spor de 30% la salariul de bază. Potrivit Ministerului Sănătății, aceste măsuri vor ajusta diferențele salariale dintre categoriile de personal din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicate în aplicarea măsurilor impuse pe perioada stării alertă, în vederea atragerii de personal calificat pe de o parte, cât și  a menținerii celui existent pe de altă parte, în condițiile în care numărul angajațiilor din aceste instituții este redus.

,,Măsura este justificată și de evoluţia situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, care indică o creştere semnificativă a numărului de persoane infectate cu COVID-19 și implicit a volumului activităților de supraveghere activă, depistare timpurie, izolare şi tratare a cazurilor, de urmărire a contactelor şi prevenire a răspândirii continue a infecţiei”, se arată în comunicatul remis presei.

Până la data încetării stării de alertă instituită din cauza infecţiilor cu noul coronavirus, orele suplimentare efectuate peste programul normal de lucru de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică vor fi plătite conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020.

Totodată, prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017, se creează cadrul legal astfel încât indemnizația de detașare prevăzută la art. 19 din Legea nr. 136/2020 să poată fi plătită în cuantumul prevăzut legal.

La jumătatea lunii trecute a fost adoptată Legea carantinei și a izolării. Atunci premierul României sublinia faptul că direcțiile de sănătate publică vor juca un rol important și vor trebui să-și facă o evaluare a personalului necesar a fi suplimentat prin detașare pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Ce alte categorii de personal beneficiază de sporuri COVID

În vederea eliminării inechităților privind mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, actul normativ mai  reglementează ca, începând cu data de 1 august 2020, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, să beneficieze de sporurile pentru condiții de muncă peste limita minimă prevăzută legal, nivelul concret fiind stabilit de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Federația Sanitas din România atrăgea atenția în luna iunie că este nemulțumită fiindcă acordarea acestui stimulent financiar se face discriminatoriu, ineficient sau deloc, din cauza unui vid de coordonare și reglementare de la nivelul Ministerului Sănătății și amenința cu proteste.